رئیس سازمان هواشناسی گفت: فاصله ایستگاه‌ها در کشورهای توسعه یافته ۲۵کیلومتر است درحالی که این فاصله در ایران حدود ۱۰۰ کیلومتر است.سحر تاج‌بخش به ایسنا گفت: سازمان هواشناسی یک سازمان حاکمیتی است و بخش اعظمی از هزینه‌های آن از طریق دولت تامین می‌شود. طی دو سال گذشته شرایط اعتبارات عمرانی ما خیلی مساعد نبود.