عضو شورای شهر تهران در تذکری گفت: نگرانی و گلایه من این است که این پست‌های من‌درآوردی خلق‌الساعه از کجا می‌آید و در شهرداری عنوان می‌شود و به نظرم باید در گینس ثبت شود.

به گزارش ایلنا، حبیب کاشانی گفت: از کجا این پست‌های سازمانی جدید ایجاد می‌شود؟ ایشان به خانمی که نخواستند کار کنند حکم مشاور با عنوان مشاور در طراحی رویدادها و ارتباطات اجتماعی دادند. اگر می‌خواهیم یک نفر را نگه‌داریم و توانایی و صلاحیت دارد حرف دیگری است اما بپرسید آیا در صدسال گذشته چنین پستی وجود داشته؟

کاشانی گفت: آیا قرار شده سفره‌ای بی اندازیم و همه دور این سفره بنشینیم و از آن استفاده کنیم؟ شخصی با یک تفکر ۴ سال در این پست کارکرده و حالا تفکر جدید نمی‌خواهد از این تفکر استفاده کند. این چه بدهکاری است که باید یک پست خلق‌الساعه ثبت کنیم که فقط سر یک سفره بنشینیم و کسی ناراحت نشود.