شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس مجلس، برای بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان از مجلس مهلت بیشتری خواست و طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار را هم مغایر با موازین شرع، قانون اساسی یا دارای ابهام دانست.این در حالی است که مجلس ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای لایحه رتبه‌بندی در بودجه ۱۴۰۱ افزود و قرار بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ تمامی معلمان تا رتبه‌بندی شوند.