وزیر کشور گفت: اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی مشروط به رفتار مردم است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، احمد وحیدی گفت: تلاشمان این است محدودیت‌های جدید کرونایی در کشور اعمال نشود، اما همه چیز مشروط به رفتار مردم است.به گفته او با آمدن سویه امیکرون به کشور نگران اوج‌گیری دوباره کرونا هستیم و اگر مردم دستورالعمل‌ها را رعایت کرده و نسبت به تزریق واکسن اهتمام داشته باشند، احتمال وقوع پیک ششم کاهش یافته و محدودیت جدیدی اعمال نمی‌شود.