خبر ایجاد یک تَرَک عظیم در بخشی از کوهستان جاده هراز موضوعی بود که طی هفته‌های اخیر در فضای مجازی دست به دست شد که برای تردد در این مسیر نگرانی‌هایی به وجود آورد.

حال بر اساس گزارش فارس، براساس آخرین پیگیری‌ها زمین‌شناسان با سنسورهایی تعبیه شده در منطقه و رصد و ارزیابی دائمی، علت تَرَک عظیم کوهستان هراز طی ۱۰ روز آینده اعلام می‌شود.

در این زمینه با توجه به وجود ترک در محور هراز، به مردم توصیه شده تا حد امکان سعی کنند از جاده هراز شمال نروند؛ به این دلیل که محدوده آب‌اسک بعد از پلور از مسیر تهران به شمال در جاده هراز در آستانه تخریب بزرگ با سقوط کوه و ناپدید شدن تونل و جاده قرار گرفته است.