رئیس پلیس تهران بزرگ از بازداشت قاچاقچی عتیقه‌های متعلق به دوره ساسانی در تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار رحیمی گفت: 702 قطعه اشیای باستانی شامل ۲۹۸ سکه ۵۹ ظروف سفالی و دیگر زیرخاکی‌های متعلق به دوران ایران باستان کشف شد.

رئیس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: خریدار این عتیقه‌ها فردی از کشورهای حاشیه حوزه خلیج‌فارس بود که این اشیا را از شهرهای جنوب کشور توسط رابط‌های خود خریداری کرده و در ادامه با تحویل آن به متهم مذکور درصدد قاچاق این آثار باستانی به خارج از کشور بوده است.