رییس انستیتو پاستور ایران گفت: هشت میلیون دوز اولیه را کاملا تحویل وزارت بهداشت داده‌ایم. هفت میلیون دوز دیگر هم تولید شده است و قرارداد آن در طی روزهای آتی منعقد می‌شود که جمعا 15 میلیون دوز خواهد شد.به گزارش ایلنا، علیرضا بیگلری، گفت: واکسن انستیتو پاستور ایران با توجه به اعتمادی که مردم کشورمان به انستیتو دارند، به صورت مشترک با کوبا ساخته شده است و نتایج کارآزمایی بالینی که در ایران روی بزرگسالان انجام شده است و در کشور کوبا این آزمایش برروی کودکان هم انجام شده است، نشان داده است که این واکسن بسیار موثر، ایمن و بی‌خطر است.بیگلری گفت: باتوجه به اینکه نوع طراحی واکسن ما طوری است که نوترکیب است و نوع نوترکیب بودن آن «کُنژوکه» یا ترکیبی است، یعنی دقیقا همان راهکاری که ما در واکسن‌هایی مانند ذات الریه، مننژیت و غیره از آن استفاده می‌کنیم و این نوع پتلفرم واکسن سالیان سال است که در کودکان مورد مطالعه قرار گرفته است.