وزیر کشور گفت: اگر سویه اُمیکرون رشد زیادی پیدا کند، آن وقت مجبوریم محدودیت‌های بیشتری را داشته باشیم.

احمد وحیدی فعلا با توجه به سرعت انتشار سویه جدید محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده و رفت‌وآمدهای خارجی کنترل شده و محدودتر شده است. در این شرایط رعایت پروتکل‌های بهداشتی به شدت مورد تاکید است و زدن دوز سوم واکسن کرونا بسیار تاکید شده است.