رئیس سازمان هواشناسی درباره صحت اطلاعات هواشناسی در سطح بین‌المللی گفت: ما به لحاظ بارندگی در حدود۴۰ درصد زیر حد نرمال هستیم و اگر توسط بارندگی‌های زمستان این ۴۰درصد تأمین شود، بازهم ما دچار خشک‌سالی کشاورزی هستیم.به گزارش ایسنا، سحرتاج بخش درباره خشک‌سالی و جبران کمبود آب به کمک بارندگی‌های  پاییز و زمستان گفت: مسئله خشک‌سالی یک پدیده خزنده و چندوجهی است مثل خشک‌سالی هواشناسی و خشک‌سالی کشاورزی.