مدیرکل دفتر مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت گفت: مشکلات زیادی در حیطه پانسمان‌های مخصوص بیماران سوختگی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، مهدی شادنوش اظهار کرد: انواع پانسمان‌ در این زمینه وجود دارد. بعضی از این پانسمان‌ها فوق تخصصی است. این‌گونه نیست که تمام کشورها تولیدکننده این پانسمان‌ها باشند. معمولاً یک شرکت برای 50 تا ۶۰کشور دنیا این پانسمان‌ها را تولید و صادر می‌کند این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها به‌طور رسمی برخی شرکت‌ها به ما اعلام کردند که امکان در اختیار قرار دادن این نوع  پانسمان‌ها را به ما ندارند البته در حال حاضر کار بیماران انجام می‌شود اما اینکه کار را ایدئال انجام دهیم، نیازمند کار پیشرفته است.