دبـیـر کمیـته اپیدمیولوژی  و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت: وقتی سرایت‌پذیری یک ویروس بالاست، باید سعی کنیم که متناسب با افزایش سرایت‌پذیری، اقدامات‌مان را تقویت کرده و بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.به گزارش ایسنا، مسعود یونسیان گفت: هرگونه تجمع و دورهمی به ویژه در فضای بسته خطرناک است. خانواده‌های متعدد تصور نکنند که چون باهم فامیل هستند، ویروس را منتشر نمی‌کنند و از دوست یا برادر کرونا نمی‌گیرند.