معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گفت: به‌زودی ارباب رجوع ادارات باید کارت واکسن داشته باشند و کسانی می‌توانند خدمت بگیرند که واکسن زده باشند.به گزارش مهر، محسن فرهادی با اشاره به الزامات طرح کنترل هوشمند که از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ کلید خورده است، افزود: ورود کارمندان ادارات و در واقع ارائه‌دهندگان خدمت نیز در هر بخشی اعم از دولتی و خصوصی به ادارات از 21 آذرماه منوط به داشتن کارت واکسن شد.