مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به ارتباط مستقیم تامین دارو با تخصیص ارز، گفت: متاسفانه هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم سال برای دارو تخصیص داده نشده است.

به گزارش ایسنا، سید حیدر محمدی با اشاره به اینکه برخی از اقلام دارویی کشور وابستگی مستقیمی به تامین ارز دارد، گفت: هنوز ارز ترجیحی برای تامین دارو حذف نشده است، اما باید توجه کرد که برای باقی ماندن ارز ترجیحی دارو باید بودجه متناسب آن اختصاص یابد.

وی اظهار کرد: با شناختی که از شرایط ارزی کشور داشتیم ترجیح این بود که منابع مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز توسط سازمان‌های بیمه‌گر پوشش یابد. در این صورت آزادسازی ارز فشار کمتری به مردم می‌آورد، اما این اتفاق محقق نشده است.