بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱، تعرفه جریمه‌های رانندگی ۵ درصد افزایش خواهد یافت و مبالغ حاصله از آن به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان صرف هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی شدید ناشی از تصادفات رانندگی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، همچنین از منابع حاصل‌شده، ۱۵۰ میلیارد تومان به اصلاح جاده‌های روستایی و بین‌شهری، ۱۰۰ میلیارد به هلال‌احمر و ۱۰۰ میلیارد تومان سازمان پزشکی قانونی تخصیص خواهد یافت.