سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد از پایداری هوای ناسالم در کلان‌شهرها تا چهارشنبه 10 آذر خبر داد. بر اساس این گزارش در تهران، کرج، اراک، ارومیه، اصفهان و تبریز هوا هر روز آلوده‌تر می‌شود و از هموطنان به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران خواسته شده تا از تردد غیرضرور و از هرگونه فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های باز خودداری کنند.