معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور شایع‌ترین نوع کودک‌آزاری و سوء رفتار با کودکان را «غفلت» عنوان کرد.به گزارش ایسنا، حبیب‌الله مسعودی فرید گفت: عمده کودک‌آزاری‌ها از جنس غفلت است. هستند کودکانی که در اورژانس اجتماعی پذیرش‌شده‌اند و بعضاً ممکن است در مراکز شبه خانواده هم پذیرش‌شده باشند؛ این کودکان ممکن است به دلیل اعتیاد یا اختلالات روان‌شناختی والدین که درمان‌نشده‌اند مورد غفلت قرار گیرند.