پاساژ علاءالدین که در صدر فهرست ساختمان‌های ناامن منطقه ۱۱ قرار دارد با حکم یک دادگاه حالا می‌تواند ۲ طبقه دیگر ساخت‌وساز کند.

به گزارش فرهیختگان، در زمان مدیریت شهری محمدباقر قالیباف در تهران، این ساختمان ناایمن شناخته شد اما مالک بی‌توجه به اخطارها، طبقه هفتم را ساخته بود؛ بعدازآن شهرداری با پیگیری‌های گسترده حکم تخریب گرفت و آن طبقه اضافی را تخریب کرد؛ حالا مالک با حکم دادگاه، قصد ساخت‌وساز آن طبقه به‌اضافه مجوز ساخت دوطبقه دیگر را هم گرفته است.