مینو محرز به برکناری خود از ریاست مرکز تحقیقات ایدز واکنش نشان داد.به گزارش رکنا، مینو محرز از ریاست مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران که از پایه‌گذارانش بود کنار گذاشته شد. مینو محرز،پژوهشگر«ایدز» سازمان جهانی بهداشت در ایران است. او روز گذشته گفت: وظیفه خودم دانستم که تا جایی که بودم و هستم به مردم خدمت کنم. حال زمانی است که کم‌کم باید کنار برویم تا جوان‌ترها بیایند.