رئیس سازمان زمین‌شناسی گفت: سقوط ناگهانی افراد در چاله‌ها که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، به دلیل فرونشست نیست و ایجاد این چاله‌های ناگهانی به دلیل آبشستگی و زیرسازی نامناسب است

به گزارش ایسنا، علیرضا شهیدی گفت: پدیده فرونشست از همه جنبه‌های آشکار و پنهان، آنقدر گسترش یافته که جای انکاری برای مخاطره‌آمیز بودن آن نمی‌گذارد.

او گفت: متاسفانه در برخی مناطق حتی برای واکنش و مدیریت هم بسیار دیر شده است.