رئـیـس‌کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای از روسای همه واحدهای قضایی خواست تا اقدامات مرتبط بافرهنگ کتاب‌خوانی را به‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس مدنظر قرار دهند.به گزارش ایرنا، محمدجواد حشمتی مهذب در پی درخواست معاون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه مبنی بر اعمال احکام فرهنگی مرتبط بافرهنگ کتاب‌خوانی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس و در راستای ارج نهادن به فرهنگ کتاب‌خوانی و بالابردن سطح فرهنگ عمومی، به روسای همه واحدهای قضایی دستور داد که با توجه به مفاد فصل نهم قانون مجازات اسلامی، صدور احکام جایگزین حبس مرتبط با اهداف نهاد کتاب‌خوانی مدنظر قرار گیرد.