رییس انجمن دیابت ایران از وجود هشت میلیون دیابتی در ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، اسدالله رجب گفت: اکنون از هر ۱۰ نفر، یک نفر دیابتی است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۴۵ از هر هشت نفر یک نفر به دیابت مبتلا باشد.

به گفته او اکنون ۸۰ درصد بیماران دیابتی دارو می‌گیرند، اما نتیجه نمی‌گیریم.