رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شرط‌بندی روی شمشیربازی و سوارکاری و موشک را عاری از اشکال دانست.

موسی غضنفرآبادی گفت: شرط‌بندی در شمشیربازی، سوارکاری اعم از شترسواری و قاطرسواری مشکلی ندارد. این موضوع نص صریح فقه است. به گفته او همچنین شرط‌بندی روی مسائل دفاعی و روی موشک یا هرچیزی که سیستم دفاعی ما را تقویت کند اشکالی ندارد.

این در حالی است که دیروز روزنامه همشهری خبر داد که طرح مقابله با قماربازی مجازی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت تا سازوکار قانونی برای مقابله با شرط‌بندی‌های آنلاین مهیا شود.

براساس مصوبه نمایندگان، ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی مطلع از قمار در فضای مجازی باید اطلاعات را به قوه قضاییه ارائه دهند در غیر این صورت به جزای نقدی حبس محکوم خواهند شد.

بر اساس این گزارش در این مصوبه آمده است که هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا ۳ برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود و اعمال مجرمانه قمار با بیش از یک میلیارد تومان مشمول حبس درجه ۴(حبس بین ۵تا۱۰سال) و جزای نقدی خواهد شد.