وزارت بهداشت اعلام کرد: عوارض ثبت شده واکسن‌های کرونا در ایران مطابق با مستندات علمی بین‌المللی بوده است. به گزارش وبدا، تاکنون ۶۰ هزار عارضه واکسن در کشور ثبت شده که عموما در حد درد ناحیه تزریق، تب، کوفتگی بدن و سردرد بوده که در طول دو سه روز وضعیت این افراد بهبود یافته است.