مدیرکل انتقال خون استان تهران، گفت: در حال حاضر ذخایر خونی استان تهران در وضعیت بدی نیست، اما بسیار شکننده است.

محمدرضا مهدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: بر این اساس اگر مردم به صورت مکرر و مستمر مراجعه نکنند، ممکن است به وضعیت بحرانی وارد شویم.

به گفته وی، مراجعه از شهرهای دیگر برای درمان، آمار بالای بیماران تالاسمی و هموفیلی و آمار بالای سوانح و حوادث و... باعث شده که مصرف خون و فرآورده‌های خونی در استان تهران بالا باشد.