از قرار معلوم مدیران جدید روزنامه همشهری تصمیم گرفته‌اند انتشار کلیه ضمائم این روزنامه را متوقف کنند.

به گزارش باشگاه روزنامه‌نگاران، با این تصمیم، ضمیمه‌های استانی، محله و دوچرخه نیز  تعطیل شدند.با کلیه خبرنگاران استانی نیز پس از یک دهه فعالیت مستمر قطع همکاری شده است.