رئیس دادگاه کهریزک از دستگیری ۱۵ نفر از کارکنان و پیمانکاران شهرداری کهریزک به دلیل اختلاس، اخذ رشوه و تسهیل مال نامشروع از این شهرداری خبر داد.

به گزارش تسنیم، آرش ناصر پیرسرایی اظهار کرد: اتهام افراد دستگیرشده اختلاس، ارتشاء، مساعدت در اخذ رشوه، مذاکره جهت وصول وجه و تحصیل مال نامشروع و کلاه‌برداری از شهرداری است. اغلب این افراد از کارکنان و پیمانکاران بودند.