علیرضا زاکانی، شهردار تهران در بازدید از ندامتگاه تهران بزرگ و اردوگاه فشافویه، ضمن تاکید بر حمایت شهرداری از خانواده‌های زندانیان، از احداث ایستگاه مترو و ایجاد فرهنگسرا و ایستگاه آتش نشانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوری این زندان و مشکلات تردد کارکنان و خانواده‌های زندانیان یکی از دلایل تاسیس مترو برای این زندان ذکر شده است.