دادستان کل کشور از خانه ای‌بی خواست تا دلایل و مدارک خود را در خصوص گم شدن پانسمان بیماران ای‌بی ارائه دهد.

به گزارش ایسنا محمدجعفر منتظری در پاسخ به سوالی در خصوص گم شدن پانسمان‌های بیماران‌ ای‌بی گفت: این موضوع باید تعقیب شود و خانه‌ ای‌بی باید مراجعه کنند و دلایل و مدارک خود را ارائه دهند تا پیگیری لازم صورت گیرد.