مهاجرت پرندگان از مناطق سرد و تابستان گذران برای رسیدن به مناطق گرم آغاز شده و تالاب هورالعظیم یکی از مقاصد ده‌ها هزار پرنده است.

این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به کاهش چشمگیر میزان آب در این تالاب بین‌المللی امسال پرندگان برای زمستان گذرانی به آن مراجعه نکند.