عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: کمیسیون قضایی در تلاش است شرایط فعلی مهریه را اصلاح کند. در صورت اصلاح قانون، برای رویه‌های غلطی که در مهریه وجود دارد، ترمز و دست‌اندازی ایجاد می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی گفت: وقتی مالیات برای مهریه در نظرگرفته شود، فردی که نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند، مجبور است برای مهریه سنگین مالیات بالایی را به صورت نقدی پرداخت کند که همین سبب جلوگیری از افزایش میزان مهریه خواهد شد.