یک جامعه‌شناس در رابطه با افزایش ضرب و جرح و قتل‌های خانوادگی گفت: متاسفانه از نظر عاطفی جامعه بی‌سوادی هستیم و عواطف‌مان را نمی‌توانیم به‌درستی بروز دهیم و این ناتوانی در جامعه ما بین همه افراد جامعه دیده می‌شود. اغلب افراد جامعه عواطف را به شکلی بروز می‌دهند که نشان می‌دهد اهل گفت‌وگو نیستند و نمی‌توانند آن‌را منتقل کنند و فقط سوءتفاهم ایجاد می‌شود، به‌طوری که این سوء‌تفاهم‌ها دردسرهای فراوانی برای جامعه ایجاد کرده است.

میر محمود حریرچی، با بیان این‌که بی‌شک همه ما خشمگین می‌شویم، اما باید توانایی‌ این را داشته باشیم که خشم‌مان را مدیریت کنیم، تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی جامعه عدم مهارت در کنترل و مدیریت خشم است. قطعا بچه‌ها باید این مهارت را از خانواده بیاموزند، اما چه‌طور می‌توانیم توقع داشته باشیم در خانواده‌ای که دائم در آن درگیری است و گفت‌وگویی وجود ندارد، فرزند این خانواده در بزرگسالی یا آدم افسرده‌ای نباشد یا رفتار ضد اجتماعی نداشته باشد، از سوی دیگر متاسفانه آموزش کنترل خشم در مدارس نیز تدریس نمی‌شود.