دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بابیان اینکه به ازای هر ۱۰ هزار نفر، ۱۶ پزشک در کشور داریم، تصریح کرد، در آینده دچار کمبود پزشک در کشور نخواهیم شد. به گزارش ایرنا، محمدحسین آیتی اظهار کرد: طبق آمار سازمان جهانی بهداشت سرانه تعداد پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ایران حدوداً ۱۶ پزشک است که در مقایسه با سایر کشورها، ایران در وضعیت مطلوبی قرار دارد.