وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور کمبودی در زمینه داروهای رایج ندادیم به پزشکان توصیه کرد که داروهای کمیاب را نسخه نکنند. به گزارش ایسنا، بهرام عین‌اللهی گفت: گاهی اوقات داروهای کمیاب را نسخه می‌کنند که توصیه ما به پزشکان این است که وقتی داروهای تولید داخلی خوبی داریم، این داروهای کمیاب را نسخه نکنند که بیمار مجبور باشد دنبال آنها بگردد و هزینه زیادی برایشان گذاشته شود.