رئیس پلیس تهران گفت: بعد از بازداشت مجرم باید اقدامات تربیتی و برخورد‌های قضائی قاطع صورت گیرد تا متهم و مجرم جسور نشود، اکنون می‌بینیم که مجرم از بازداشت نگران نیست حتی برخی از آن‌ها ۱۰ تا ۲۰ بار بازداشت‌شده‌اند. به گزارش تسنیم، سردار حسین رحیمی اظهار با تأکید بر اینکه پلیس در تمام پدیده‌های ناهنجار اجتماعی یک رکن است و دستگاه‌های دیگر نیز باید پای‌کار بیایند، یادآور شد: به‌طور مثال بحث سرقت، مقدماتی دارد که روی می‌دهد، پلیس این افراد را بازداشت می‌کند اما آزاد کردن آن‌ها برعهده پلیس نیست، مردم می‌گویند کلانتری آن‌ها را آزاد می‌کند در صورتی این اشتباه است، ما نمی‌توانیم آن‌ها را آزاد کنیم و با دستور قضائی است.