رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت  خبر داد که واکسن‌های آسترازنکا و پاستوکووک برای دوز سوم کادر درمان انتخاب شده است. محمدمهدی گویا با بیان اینکه کمیته فنی واکسیناسیون کشور از برجسته‌ترین اساتید تشکیل شده است و در مورد اینکه چه نوع واکسنی برای کدام گروه سنی استفاده شود، تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: این تصمیم مبتنی بر شواهد علمی و موجودی واکسن در کشور اخذ شده و تحت تاثیر هیچ عاملی قرار نمی‌گیرد. همچنین دیروز محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذاودارو نیز گفت:  واکسن پاستوکووک (مشترک ایران و کوبا) در حال حاضر وارد سبد واکسیناسیون کشور شده است.