فرماندار مهران گفت: ۵۱ هزار زائر اربعین بدون تست کرونا  و چشمی از طریق مرز مهران وارد کشور شدند. به گزارش فارس، کاکی افزود: تمهیدات امنیتی، انتظامی و بهداشتی در پایانه مرزی مهران تا زمان خروج همه زائران از پایانه مرزی مهران همچنان برقرار است.  وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ اتوبوس در پایانه مرزی مهران مستقر است و مسافران پس از عبور از گیت‌ها و ورود به پایانه می‌توانند راهی محل سکونت خود شود.