وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تصمیم قبلی برای واردات واکسن فایزر جهت استفاده زنان باردار لغو شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این اطلاعیه آمده است: وزیر بهداشت موضوع واکسیناسیون زنان باردار را به «کمیته علمی کرونا» ارجاع کرد و این کمیته به این نتیجه رسید که واکسیناسیون زنان باردار هم با استفاده از واکسن چینی سینوفارم انجام شود و به همین دلیل تصمیمی برای واردات واکسن فایزر وجود ندارد. گفتنی است قرار بود این واکسن از مرکز تولید آن در بلژیک خریداری شود.