بهرام بحرانی ،  فوق تخصص شبکیه گفت: منظور از تست چشمی یک تست آزمایشگاهی نیست بلکه فقط به‌ظاهر زائران نگاه کرده و درصورتی‌که زائر ازنظر ظاهری بیمار به نظر برسد اقداماتی مانند قرنطینه برایشان انجام می‌شود و در غیر این صورت زائر بدون هیچ تستی وارد کشور می‌شود. گفتنی‌است وزیر راه و شهرسازی  در اظهار نظری تست چشمی کرونا را جایگزین تست pcr برای زائران اربعین  اعلام کرده بود.