دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعلام کرد: اوضاع آنفلوآنزا در دومین سال کرونایی نباید از یاد برود و پرخطرها حتما واکسن آنفلوآنزا بزنند. دکتر حمیدرضا جماعتی گفت: پس از تزریق واکسن آنفلوآنزا چند هفته طول می‌کشد تا ایمنی حاصل شود.