فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به ابهام ایجاد شده مبنی بر لغو منع تردد شبانه گفت: منع تردد که برابر با ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شده بود، همچنان برقرار است و برای آن دو شبی که برای برخی لغو آن دچار ابهام شد، جریمه اعمال نخواهد شد. احمد وحیدی، افزود:  قرار شد افرادی که در ساعت منع تردد شبانه برای تزریق واکسن مراجعه می‌کنند با ارائه کد ملی و همکاری نیروی انتظامی مشمول جریمه نشوند که جزئیات به اطلاع افراد خواهد رسید.