مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفت: در راستای اعمال صرفه‌جویی و استفاده بهینه از روشنایی ایستگاه‌ها همکاران ما این مسئله را در دستور کار قراردادند.  به گزارش ایلنا، علی عبدالله‌پور اظهار کرد: از همان اول بحث صرفه‌جویی و استفاده بهینه از انرژی در روزهایی که فشار زیادی به نیروگاه‌های ما وارد می‌شد اعمال شد و از همان زمان این مسئله در دستور کار قرار گرفت و یک کار مهندسی انجام شد و الان به نتیجه رسید.