عضو شورای شهر تهران با اشاره به تراکم ایجادشده در وسایل حمل‌ونقل عمومی به دلیل اجرای محدودیت ترددهای شبانه، از درخواست تجدیدنظر دراین‌باره خبر داد. به گزارش مهر، جعفر تشکری هاشمی گفت: ایجاد محدودیت در استفاده از حمل‌ونقل عمومی باعث تجمع مردم در یک ساعات خاصی در وسایل حمل‌ونقلی می‌شود که به‌جای کنترل کرونا به تشدید شرایط بحرانی کرونایی کمک می‌کند.باید ساعات کار مترو و اتوبوس‌رانی را افزایش دهیم تا الزامی بر فشار به استفاده  از حمل‌ونقل عمومی در ساعات خاص به وجود نیاید.