مدیرکل دفتر متوسطه آموزش نظری وزارت آموزش ‌و پرورش گفت: تأکید بر این است که بازگشایی مدارس حتماً باید توأم با واکسیناسیون همه معلمان و کارکنان مدرسه باشد. به گزارش ایلنا، عباس سلطانیان در توضیح بازگشایی مدارس گفت: آموزش‌هایمان را قطعاً از اول مهرماه آغاز خواهیم کرد اما اگر در ابتدای مهرماه شرایط به‌گونه‌ای باشد که امکان حضور دانش آموزان مهیا نباشد آموزش را در فضای مجازی از طریق شاد و آموزش تلویزیونی به همان روش‌هایی که سال گذشته داشتیم

 آغاز می‌کنیم.