رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: خوشبختانه در ۲ هفته اخیر شیب افزایش موارد بیماری مقداری آهسته شده ولی به این معنا نیست که موارد بیماری کم شده بلکه همچنان افزایشی است. به گزارش اعتمادآنلاین،  سیدمحمد علوی به امنیت مراکز واکسیناسیون و حمل‌ونقل واکسن به شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: با هماهنگی صورت گرفته با نیروی انتظامی استان، بحث حفاظت از مراکز واکسیناسیون و حمل خودروی واکسن به شهرستان‌ها انجام می‌شود.