مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: براساس آخرین پایش‌های انجام شده سطح تراز دریاچه ارومیه در مقایسه با پارسال ۶۰ درصد کاهش یافته است. یاسررهبر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر یادآور شد: در حال حاضر وسعت دریاچه ارومیه ۲ هزار و ۲۷۳ کیلومتر مربع است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳ هزار و ۶۰۷ کیلومترمربع بود کههزارو ۳۳۴ کیلومتر مربع کاهش دارد. حجم آب موجود دریاچه ارومیه بر اساس پایش‌های انجام گرفته دیروز سه میلیارد مترمکعب بود؛ این میزان در سال گذشته بیش از ۴ میلیارد و ۹۸ میلیون مترمکعب بود که یک میلیارد و۹۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.