سارقان به خودرو حامل واکسن‌های کرونا که به مراکز واکسیناسیون در تهران منتقل می‌شدند حمله کرده و چند صد واکسن کرونا به سرقت رفت. خبر به سرقت رفتن دو محموله از سوی کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو و مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت تائید شد. امروز سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ضمن تائید این سرقت گفت: در این سرقت 300 واکسن به سرقت رفته است.