مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا به آمار بالای کشته‌شده‌های کرونا در سنین مختلف از کودک تا سالخورده اشاره کرد و گفت: وضعیت بهشت‌زهرا بحرانی و غیرقابل تصور است. کرونا پیر و جوان نمی‌شناسد. به گزارش فارس، سعید خال بیان کرد:۴۰ درصد کل متوفیان کشور در تهران تطهیر می‌شوند. تطهیرکنندگان در شرایط عادی یک شیفت کاری دارند اما با شیوع کرونا و افزایش متوفیان دو شیفت کاری برای آن‌ها تعریف شده است و این روزها هم در شرایط کاری قرار داریم.