تصویری از بهرام عین‌اللهی، گزینه وزارت بهداشت کابینه ابراهیم رئیسی در صحن مجلس و در جلسه بررسی صلاحیت او منتشر شده که انتقاداتی به دنبال داشته است. به گزارش برترین‌ها، در این تصویر عین‌اللهی بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی در صحن مجلس و در میان تعدادی زیادی از نمایندگان بدون ماسک در حال گفت‌وگو با آنها است. تمام نمایندگان اطراف او ماسک دارند، اما وزیر پیشنهادی ماسک ندارد! این رفتار از سوی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان در حالیکه کرونا کشور را فرا گرفته است عجیب و غیرقابل توجیه است.