شیرینی فرانسه، یکی از قدیمی‌ترین شیرینی‌فروشی‌های تهران، در صفحه توئیتر خود خبر داد که این فروشگاه به دلیل تصاویر روی جعبه‌های آن پلمپ شده است؛ اما رئیس اتحادیه صنف قنادان می‌گوید علت پلمپ شدن آن رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی بوده است. علی بهره‌مند اظهار کرد: با گسترش شیوع کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا دستور تعطیلی یک هفته‌ای مشاغل را داد و شیرینی‌فروشی‌ها هم جزو مشاغلی بودند که باید تعطیل می‌کردند؛ اما. شیرینی‌فروشی مذکور نیز به دلیل اینکه در این مدت تعطیل نکرده و فعالیت داشته و به همین علت توسط اماکن پلمپ شد.