رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت:تاکنون بیش از ۲۲ میلیون واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. به گزارش ایرنا، محمدمهدی گویا گفت: تصمیم بر آن شده که پوشش ۲ نوبت واکسیناسیون معلمان و سایر کارکنان مدارس تا قبل از آغاز مهر به پایان برسد، در مورد اساتید دانشگاه‌ها نیز به همین منوال خواهد بود. به گفته او تیم‌های کارشناسی درحال بررسی واکسیناسیون دانش‌آموزان دارای بیماری‌های زمینه‌ای و پرخطر و انتخاب مناسب‌ترین واکسن برای آن‌ها هستند.